Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord

Gewijzigd op 10/04/2020

Bie Riel's ( "Bie Riel" "wij" "ons") website en aanverwante diensten wordt ter beschikking gesteld in overeenstemming met de volgende Termen en Voorwaarden en alle andere regels op onze site. Lees ze aandachtig alvorens een bestelling op www.bieriel.com te plaatsen. We raden je aan om een kopie hiervan te maken, dit voor toekomstig gebruik.

In het bijzonder willen wij uw aandacht vestigen op ons beleid met betrekking tot de voorwaarden van aankoop binnen de termen en voorwaarden en ons privacybeleid. Als je jonger bent dan 16 jaar moet u zich laten begeleiden door uw ouder of voogd om eerst het privacybeleid van Bie Riel door te lezen voordat u zich inschrijft en van deze site gebruik maakt. Wij behouden ons het recht om alleen bestellingen te accepteren van mensen ouder dan 18 jaar.

Bie Riel is een product van Renovolution BVBA

1. Maatschappelijke zetel

Renovolution bvba

Toekomststraat 4

9800 Deinze (Petegen aan de Leie)

België

BTW-nummer: BE0885496964

Telefoon: +32 (0) 473793945  of   +32 (0) 479890086 

E-mail: info@bieriel.com

In geval van betwisting, is de Belgische wet en de rechtbanken van Gent uitsluitend bevoegd.

2. Grensoverschrijdende klachten en geschillen

Het Europees Consumenten Centrum biedt consumenten informatie en hulp in het geval van een aankoop of een geschil met een in een andere lidstaat van de Europese Unie, Noorwegen en IJsland gevestigde verkoper.

Europees Centrum voor de Consument
Hollande 13
1060 Brussel
Tel. 02 542 33 46
Fax: 02 542 32 43
E-mail: info@eccbelgie.be
Website: http://www.eccbelgie.be of https://ec.europa.eu/consumers/odr

Wij kunnen de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. Lees de Algemene Voorwaarden dus soms even opnieuw. Als je niet akkoord gaat met een wijziging van de Algemene Voorwaarden, dan moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van onze website. Eventuele wijzigingen die zijn aangebracht nadat u een bestelling heeft geplaatst heeft geen invloed op die bestelling, tenzij we door de wet zijn verplicht om die verandering door te voeren.

3. Registratie

Om van enkele diensten of functies goed gebruik te kunnen maken dient u zich te registreren. Wanneer u zich registreert bent u verplicht om ons te voorzien van informatie over uzelf, dat waarheidsgetrouw is, nauwkeurig, actueel en compleet in alle opzichten. Mocht er informatie over uzelf veranderen, gelieve dit ons dan onmiddellijk te melden op het volgende e-mail adres info@bieriel.com. We kunnen ook de registratie vereisten van tijd tot tijd wijzigen. Gelieve deze regelmatig na te kijken en aan te vullen indien nodig.

Het wachtwoord dat u gebruikt moet uniek zijn en veilig weggeborgen zijn. Indien je bemerkt dat er een inbreuk is op de veiligheid van je account of indien er onbevoegd gebruik is van uw account, gelieve ons hiervan onmiddellijk in kennis stellen.

Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie over hoe wij uw gegevens gebruiken.

4. Wat in aanmerking komt voor aankoop

Om op onze website een aankoop te doen bent u verplicht om uw persoonlijke gegevens te verstrekken. In het bijzonder u uw echte naam, telefoonnummer, e-mailadres en andere gevraagde informatie, zoals aangegeven.

Onze site is alleen beschikbaar voor particulieren en anderen die voldoen aan onze Bie Riel voorwaarden, dit wil zeggen personen die een geldige creditcard / betaalpas hebben die uitgegeven werd door een bank en aanvaardbaar is voor Bie Riel. Gekochte producten of een cadeaubon worden door de koper persoonlijk gebruikt deze mogen niet worden doorverkocht, gebruikt worden voor commerciële doeleinden of enig ander commercieel voordeel. Daarnaast behoudt Bie Riel zich het recht om meerder aangekochte hoeveelheden van eenzelfde item door éénzelfde klant op éénzelfde adres te beperken.

Door een aankoop te doen op onze website geeft u ons uitdrukkelijk de ​​toestemming om krediet controles uit te voeren en dit enkel als Bie Riel dit nodig acht, om informatie (met inbegrip van alle bijgewerkte informatie) te verkrijgen over u aan of van derden, om uw identiteit te verifiëren, om uw credit / debit card te valideren, om een ​​eerste credit / debit card autorisatie te verkrijgen en om de individuele aankooptransacties autoriseren.

Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie over hoe wij uw gegevens gebruiken.

5. Bestellingen

Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van aanvaarding en beschikbaarheid, alle items in uw winkelmandje zijn niet gereserveerd voor u en kunnen dus worden gekocht door andere klanten.

Bie Riel biedt producten aan uit ons atelier die te koop, in voorraad en beschikbaar zijn voor verzending.

Bie Riel zal een overzicht van uw transacties opslaan voor één jaar.

6. Prijsbeleid

Alle prijzen getoond op onze site zijn in Euro's en zijn inclusief BTW tegen het geldende tarief, tenzij u een alternatief land geselecteerd heeft waar de BTW niet verschuldigd is.

Alle prijzen en aanbiedingen blijven geldig zoals deze soms geadverteerd worden.

Alle prijzen van de producten worden aan het begin van elk seizoen vastgelegd.

Als u een klant bent wiens credit / debit card niet wordt uitgedrukt Euro's, zal de uiteindelijke prijs wordt berekend in overeenstemming met de geldende wisselkoers op de dag dat uw kaartuitgever de transactie verwerkt.

7. Aanvaarding uw bestelling

Zodra u uw keuze heeft gemaakt en uw bestelling is geplaatst, ontvangt u een bevestigingsmail met de details van uw bestelling. Deze email is geen aanvaarding van uw bestelling, maar een bevestiging dat we uw bestelling hebben ontvangen.

Tenzij u uw bestelling annuleert, zal de bevestiging van uw bestelling en de voltooiing van het contract tussen u en Bie Riel worden voltooid van zodra wij u een email versturen met de bevestigen dat de goederen verzonden zijn. Het verkoopcontract wordt onder het R.D.(Rechts district) Koksijde, België afgesloten en de taal van deze overeenkomst is het Nederlands. Noch een derde betalende partij, noch de koerier heeft de bevoegdheid om een order namens Bie Riel te accepteren.

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat alle informatie op onze website accuraat is, kunnen we soms wel eens een fout in prijszetting of productomschrijving ontdekken. Als we een fout ontdekken in de prijszetting van een product in uw bestelling, zullen wij u dit zo snel mogelijk laten weten. We zijn niet verplicht om uw aankoop van een product die foutief geprijsd stond op onze website, of de uitvoering van uw geplaaste order te accepteren. Wij behouden ons het recht om het door u aangekochte product die foutief geprijst werd door ons, tijdens de transport terug te roepen en de aankoop van dat betreffende product te annuleren. Als u een product zou hebben aangekocht dat niet goed is geprijsd voor welke reden dan ook, zullen we u hiervan per e-mail of telefonisch informeren om het desbetreffende deel van uw bestelling of uw bestelling te annuleren. Als u al voor de goederen betaald heeft, zullen wij u, van zodra we hiertoe in staat zijn, het volledige bedrag  terug betalen. In het geval dat de producten werden teruggeroepen tijdens het transport, zullen wij u de kosten van het transport terugbetalen van zodra we dit kunnen.

8. Betaling

Om ervoor te zorgen dat uw online shopping ervaring zo veilig en eenvoudig mogelijk verloopt, maakt Bie Riel gebruik van Secure Socket Layer (SSL) technologie.

Verder nemen wij redelijke voorzorgen, voor zover het in ons vermogen ligt om dit te doen, dit om alle details van uw bestelling en betaling veilig te houden. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden als er een derde partij onrechtmatig gegevens kan bemachtigen van onze website. 

8.1 Betalingsplicht

Van zodra u uw bestelling plaatst heeft u betaalplicht. Wij kunnen u ten alle tijden aanmanen om uw betaling door te voeren indien deze niet was doorgekomen.

9. Promotiecodes

Promotie codes zijn niet overdraagbaar en kunnen niet omgeruild worden in cash. Bovendien kunnen deze codes niet worden gebruikt in combinatie met een andere promotie code's of aanbiedingenen. Indien er een vervaldatum beschikbaar is voor de promotiecode, dient deze code gebruikt te worden voor deze vervaldag.

10. Intellectuele eigendomsrechten

Uw gebruik van onze website en de inhoud ervan verleent u geen rechten in verband met auteursrechten, ontwerpen, handelsmerk en alle andere intellectuele eigendommen en de materiële rechten met betrekking tot de inhoud (zoals beschreven in het gedeelte Inhoud hieronder).

Elke reproductie of herverkoop van de hierboven genoemde inhoud is verboden en kan leiden tot strafrechtelijke sancties. Het is verboden om de hierboven genoemde inhoud te kopiëren en de inhoud hiervan te gebuiken voor publicatie of te gebruiken op een andere website. U mag wel één kopie maken van de inhoud en dit voor uw eigen doeleinden.

11. Inhoud

In aanvulling op de hierboven genoemde intellectuele eigendomsrechten, wordt de "Inhoud" gedefinieerd als alle afbeeldingen, foto's, met inbegrip van alle beeldrechten, geluiden, muziek, video, audio of tekst op deze site. Bie Riel probeert ervoor te zorgen dat de informatie op deze website juist en volledig is. Bie Riel kan niet beloven dat de inhoud van onze website nauwkeurig of foutvrij is. Bie Riel kan niet beloven dat de functionele aspecten van onze site foutloos zijn of dat onze site vrij zal zijn van virussen of andere schadelijke componenten . We raden alle gebruikers van het internet altijd aan een up to date antivirusscanner te installeren.

12. Ontwerpvoorwaarden

Op de afdeling "create" van onze website kunnen klanten hun ontwerp maken volgens hun eigen stijl op de artikels van Bie Riel om vervolgens door Bie Riel te laten produceren.

De gekozen teksten, woorden en/of zinnen mogen niet geweldadig, religieus getint, aanstootgevend en sexueel getint zijn. Namen en logo's van reeds bestaande en geregistreerde merken kunnen wij helaas niet produceren.

Indien er ontwerpen zijn die wij omwille van deze reden niet kunnen produceren zal de klant hiervan per mail op de hoogte gebracht worden en zal het hiervoor betaalde bedrag teruggestort worden.

Wanneer de klant een ontwerp, tekst of afbeelding upload of met de tekstfictie creëert, geeft de klant de goedkeuring en verzekert de klant ten opzichte van Renovolution BVBA dat op het ontwerp, tekst of afbeelding geen rechten van derden rusten.

Bij inbreuk op persoonlijkheids-, handelsnaam of auteursrechten staat de klant zelf in voor deze klachten en eventuele kosten en/of schadevergoedingen. Hetzelfde geldt voor de individualisering van producten.

De klant zal Renovolution BVBA vrijwaren van alle vorderingen en aansprakelijkheid op grond van de gemaakte inbreuk bij derden. De klant dient zelf in te staan voor de schending van zijn plichten en vergoed Renovolution BVBA voor eventuele kosten, verdedegingskosten, gerechterlijke kosten en geleden bedrijfsschade.